Stanowiska pracy

Z definicji uważa się, że ergonomia to nic innego jak nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Co innymi słowy oznacza ta definicja?

Łączy ona w sobie kilka czynników, które należy wymienić w przypadku rozmowy o ergonomii i tematach ściśle z nią związanych. Ergonomia zajmuje się przede wszystkim humanizowaniem pracy, czyli innymi słowy także zależnością, jaka zachodzi pomiędzy wykonywaną pracą, człowiekiem (czyli oczywiście pracownikiem) oraz między urządzeniem (czyli maszyną, dzięki której praca jest w ogóle możliwa lub dzięki której praca wykonywana jest z mniejszym obciążeniem dla człowieka). Ważne jest jednak to (jeśli nie najważniejsze), że ergonomia porusza również zagadnienia związane z odpowiednim stanowiskiem pracy.

Dziś wiele właścicieli firm nie zwraca uwagi na to, w jakich warunkach pracują ich pracownicy. W rzeczywistości odpowiednie miejsce pracy podnosi efektywność pracownika, dlatego zadbanie o te pierwsze przynosi korzyści wszystkim stronom: klientowi, szefowi i pracownikowi.

Praca a efektywność