Biura - powierzchnie

Choć może się wydawać, że otwarta przestrzeń biurowa ułatwia komunikację i zbliża do siebie pracowników, coraz częściej spotyka się z głosami krytyki, uznającymi open space za relikt i inwigilację pracujących w takich warunkach osób. Okazuje się więc, że coś, co z założenia miało budować tożsamość w firmie, powoduje napięcia i wzmaga stres.

Firmy oceniają open space z perspektywy ekonomicznej, przede wszystkim dlatego, że znacznie taniej organizuje się otwartą przestrzeń biurową, koszty zwykle związane są ze strefą personalną, ponieważ pracownicy narzekają na trudności z koncentracją i brakiem prywatności. Open space było podstawowym elementem aranżacyjnym w...XIX wieku, nie jest więc to nowoczesny wynalazek korporacyjny, jak pozornie mogłoby się wydawać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, przedsiębiorcy zaczęli inwestować w boksy dające złudzenie prywatności, nie zmieniło to jednak negatywnego podejścia do tego typu organizacji przestrzeni biurowej. Minusem konfliktów w przestrzeni otwartej, związanych często z koniecznością patrzenia sobie na ręce podczas pracy, są częste migracje pracowników, przenoszących się do innych firm i niezadowolonych z niekomfortowych warunków. Naukowcy zajmujący się kwestią kłopotliwego open space zwracają uwagę także na to, że w miejscu, w którym znajduje się dużo ludzi łatwiej przenoszą się bakterie, a także pojawia się trudność z koncentracją, zwłaszcza wtedy, kiedy kilka osób głośno dyskutuje na konkretny temat. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że firmy, zwłaszcza te mniejsze, będą inwestować w mniejsze, ale zamknięte pomieszczenia.

Lokale - rodzaje