Lokale biurowe

Czym jest open space? Otwartą przestrzenią, w której znajdują się biurka lub niewielkie boksy dla pracowników. W zależności od wielkości firmy w jednym pomieszczeniu może pracować od kilkunastu do nawet kilkuset osób, co – jak się okazuje – nie sprzyja wydajnej pracy i komfortowi działań.

Open space podbija polskie firmy, choć na zachodzie coraz częściej odchodzi się od takiej formy organizacji pracy. Choć może się wydawać, że jest to szczyt nowoczesności i kapitalistycznego podejścia do pracy, w rzeczywistości jest reliktem pochodzącym praktycznie z końca XIX wieku. Głównym założeniem open space od początku była lepsza komunikacja między pracownikami i skrócenie czasu realizacji poszczególnych zadań. Nie bez znaczenia było także budowanie tożsamości firmy i poczucia wspólnoty, co jednak nie do końca znajduje odzwierciedlenie we współczesności. To, co początkowo było rozwiązaniem rewolucyjnym, coraz częściej zaczyna spotykać się z głosami sprzeciwu, wytaczanych nie tylko przez pracowników, ale i naukowców, zwracających uwagę na problemy z koncentracją, sercem czy też niską efektywnością. Badania naukowe demitologizują obraz idealnego open space, przede wszystkim dlatego, że ponad dziewięćdziesiąt procent pracowników narzeka na wysoką konfliktowość, brak prywatności i poczucia bezpieczeństwa, hałas oraz poczucie bycia inwigilowanym. Nie mniej ważne okazały się badania fizjologiczne, z których wynika, że pracownicy działający na co dzień w przestrzeni otwartej mają zdecydowanie wyższe ciśnienie, są drażliwi, spięci i zestresowani, co przekłada się także na ich życie prywatne.

Im więcej osób, tym większy problem z ustaleniem spójnego stanowiska, nic więc dziwnego, że w open space pracownicy dzielą się na mniejsze grupy, co nie ułatwia budowania tożsamości firmy. Czy więc wkrótce wymysł XIX-wieczny odejdzie w niepamięć?

Wynajem a zakup